LGOO.png

Jeg tilbyr:

gestalt.jpg

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en en relasjonell og helhetlig samtaleterapi. Vi utforsker sammen dine utfordringer, og jeg er med og støtter deg i det som er vanskelig. 

Gestaltterapien er på mange måter lik andre former for samtaleterapi, men skiller seg bl.a. fra for eksempel psykodynamisk terapi og kognitiv terapi ved at jeg som terapeut er mer delaktig i timen og i dialog med deg som klient. Jeg forteller deg hvordan jeg blir påvirket og er oppmerksom på hvordan jeg påvirker deg.

 

Jeg setter ikke en diagnose, men ser på kvaliteten av kontakten mellom oss. Jeg hører på hva du sier, samtidig som jeg møter hele deg gjennom å være oppmerksomt til stede med hvordan du sitter, ditt toneleie, ditt kroppsspråk og mimikk; Hva skjer når du sier “ja” men samtidig rister på hodet, eller presser leppene sammen? På denne måten kan kroppen romme sannheter som ikke nødvendigvis er uttalte, og gjennom å også kontakte det kroppen formidler, kan vi komme til nye erkjennelser. 

Les mer!

Rosenmetoden

Med myke og tydelige hender og en tilstedeværende terapeut er rosenmetoden, en helt unik behandlingsform. Tryggheten som skapes, roen og den stille samtalen mellom klient og terapeut gir plass og rom for at det du har med deg, det du bærer på, kan komme til uttrykk.

 

Går du med kroniske smerter du ikke vet hvordan bli kvitt, har du uforklarlige vondter, eller bare ønsker å roe litt ned og få økt kroppsbevissthet, kjenne hva du egentlig trenger, og kanskje bli mer tydelig i grensene dine, da kan rosenmetoden være noe for deg. 

Les mer!

Head Massage