LGOO.png

Behandling med Rosenmetoden

iStock-609813024.jpg

Gjennom myk og respektfull berøring gir rosenmetoden deg muligheten til å kjenne kroppen og følelsene slik de er i øyeblikket. Den kravløse berøringen ønsker ikke å forbedre eller tvinge fram en endring, men å møte det som er. 

Rosenterapi

Rosenmetoden er en behandlingsform som kan gi økt avspenning, frigjøre pusten og dempe spenninger i kroppen. Med tilstedeværelse, myk og kravløs berøring skal jeg ikke fikse noe, men møte deg med en åpen og lyttende holdning.

 

Som terapeut støtter jeg og møter din opplevelse gjennom ord og berøring. Jeg bruker min tilstedeværelse, og spesielt hendene for å lytte til kroppens signaler. Samtalen vi har støtter din oppmerksomhet og opplevelsen av deg selv og det som skjer under behandlingen. Når de kroppslige spenningene blir møtt, kan også bakenforliggende følelser komme til overflaten og friggjøres. 
 

Berører jeg eksempelvis spent kjevemuskulatur kan det vekkes sinne fra tidligere hendelser. Har du måttet bite tenne sammen for å svelge ned sannheter som ikke passet for deg? Eller, i berøringen av spente punkter mellom skulderbladene, hvordan var det for deg, fikk du nok emosjonell støtte da du vokste opp? Slik kan sammenhengen mellom berøringen og den stille samtalen arte seg.  

Touch

“This work is about transformation -

from the person we think we are to the person we really are.”

Marion Rosen

Reaching Out

En dyp behandling

I rosenmetoden sier vi at vi berører kroppen, men når sjelen. Når du blir tatt imot og holdt i ditt, uten krav om endring eller forbedring, får du mulighet til å slippe ut i lyset det det du tidligere ikke har våget å la komme til uttrykk.

Det er samtalen i kombinasjon med berøringen som gjør rosenmetoden unik. Jeg ser, hører og kontakter med ord og berøring. Kroppens farge, konturer, hvor hever den seg, hvor synker du sammen? De fysiske tegnene i kroppen forteller en historie.

Tidligere opplevelser og traumer kan komme til overflaten og deles når du opplever trygghet og full kontakt og tilstedeværelse fra meg som terapeut.

 

Jeg kontakter de ulike muskelspenningene med den styrken på spenningen muskelen selv har, dette kan føre til at kropp og sinn blir bevisst spenningen. Minner, følelses- og sinnsstemninger som ble undertrykket eller holdt tilbake kan komme til uttrykk her og nå gjennom eksempelvis gråt, latter, eller sinne. I avspenningen kan følelsene få sitt uttrykk og gis plass og anerkjennelse, slik at de kan slippe taket og pusten blir friere. 

Slik foregår en behandling

Under beskriver jeg konkret hvordan behandlingen foregår, slik at det blir tryggere for deg å komme til behandling første gang.

iStock-609813024.jpg

Behandlingen

En rosentime varer i 50 minutter.​ Jeg begynner alltid ved å "hilse" på kroppen: Teppet er på, og myke hender møter rygg, armer, ben og føtter. Dette gjør jeg for å mildne overgangen fra virkeligheten der ute til selve behandlingen. Når jeg berører de ulike stedene kan det også vises hva vi kan jobbe dypere med under behandlingen. Tegn som at pusten stopper opp, eller kommer lettere til, kan gi indikasjoner på dette. Du kan også mer enn gjerne fortelle hvor du vil jeg skal fokusere, deler på kroppen som kanskje er smertefulle eller trenger oppmerksomhet.

 

Etter dette tar jeg teppet av. Jeg kontakter ulike steder på kroppen mykt og varsomt, men med en tydelig fasthet og med en dyp ydmykhet og respekt for deg som ligger på benken. Om noe er ubehagelig si ifra, slik at jeg kan justere trykk og stilling etter ønske. Hensikten er at du skal få slappet av så godt som mulig og at du ikke ligger og spenner deg. 

Behandlingen foregår først liggende på magen, deretter på ryggen. Ved ubehag justerer vi ved å ligge på siden, eller ved eksempelvis å ta hele behandlingen liggende på rygg. Du behandles fortrinnsvis i undertøyet, men ønsker du å beholde fler klær på er dette også helt i orden. Det stedet på kroppen som behandles er bart, resten (med unntak av hodet) hviler under et teppe.