top of page
LGOO.png

Om meg

IMG_20200917_125039.jpg

Hei!

Jeg heter Johanne og er psyko- og kroppsterapeut. Jeg brenner for å gi deg et trygt og inkluderende rom der du kan utforske og kjenne etter hva du trenger for å det bedre.

 

Jeg er gestaltterapeut MNGF og er praksisårselev i rosenmetoden. Jeg er også snart Overskuddstrener.

Som terapeut ønsker jeg å favne hele deg, da jeg erfarer at vi som mennesker både er sinn, kropp, følelser og fornuft. Vi er ikke isolerte enheter, uavhengig av andre, men -forbundet- til andre mennesker, samfunnet generelt og naturen. Forskningen viser det samme.

 

Det er ulike måter å jobbe med våre problemer på, vi kan gå gjennom hodet "top-down" eller via kroppen "bottom-up". 

Jeg har utdannet meg både innen gestaltterapi og rosenmetoden nettopp fordi jeg tror på at det er flere veier til målet, og at de to terapiformemene utfyller hverandre på en god måte. Gestalt gjennom sin relasjonelle metode og rosenterapien gjennom tryggheten og kroppsbevisstheten. 

Den myke berøringen tilfører en ekstra dimensjon. 

Jeg har klienter som enten går i gestaltterapi eller rosenterapi og klienter som kombinerer de to. Mulighetene er mange for hvordan du ønsker å jobbe med deg selv og din prosess.

Å bli sett

Vi er relasjonelle vesener.
Våre sosiale omgivelser påvirker oss,
og vi dem.

I gestaltterapien står den terapeutiske relasjonen sentralt. Hvordan påvirker jeg? Og hvordan blir jeg påvirket?

Som terapeut er jeg veldig opptatt av å støtte deg slik at du føler deg trygg til å dele det du kommer med. Samtidig kan jeg utfordre når jeg ser at relasjonen og situasjonen tåler det.

 

Mitt ønske er at vi sammen ser på dine utfordringer og min drivkraft er å jobbe sammen med deg for at du skal få det bedre gjennom å tåle dine utfordringer bedre og om mulig løse dem. 

Å berøre

Rosenterapiens unike metode vises i den myke berøringen og den helende samtalen.

Fra første møte med rosenmetoden ble jeg med en gang fascinert av den tilstedeværende og helende effekten rosenmetoden gir. Både for klient og terapeut. Terapien foregår så stille, og i denne myke stillheten kan deler av meg og deg møtes som ikke så ofte får slippe til.

Som terapeut og selv klient ser jeg og opplever jeg hvordan det levde livet manifesterer seg i kroppen. Hvordan vonde hendelser og traumer som en gang var for mye å tåle, ikke fikk sluppet taket og derfor bæres videre i oss gjennom 
muskelspenninger og en begrenset pust.

I møte med de myke hendene og den helende samtalen, kan kanskje noen av disse spenningene og opplevelsene komme til overflaten og slippe taket.

Tropical Leaves
IMG_20210506_121129_edited.jpg

Formell bakgrunn

Jeg er utdannet gestaltterapeut MNGF, og ble uteksaminert august 2020. Jeg er også praksisårselev
i rosenmetoden der jeg skal ha gjennomført 350 behandlinger før jeg blir ferdig terapeut.

Fra tidligere har jeg bakgrunn fra Kunstøgskolen i Oslo, og har drevet designfirmaet Forest fra jeg avsluttet hovedfag i visuell kommunikasjon i 2005. 

Jeg er samboer og har 2 barn på 2 og 5 år, og et bonusbarn på 14.

 

bottom of page